ปั๊มบาดาล รุ่น 4FS

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 4FS

ขนาดบ่อ 4 นิ้ว