ปั๊มบาดาล รุ่น 6SP

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 6SP

ขนาดบ่อ 6 นิ้ว