กรุงเทพและปริมณฑล
 • เจริญกิจ
  250/1 ถนนแสงชูโต ต.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
  โทร. 034-513045

 • บริษัท กรีนพลาน่า จำกัด
  25/22-23 หมู่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี นนทบุรี
  โทร. 02-9248252-4

 • บริษัท เค.ที. ค้าไม้ จำกัด
  59/5 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี นนทบุรี
  โทร. 02-9789971-2

 • บริษัท ดำรงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  539,541,543 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี
  โทร. 02-5310529 , 5313192

 • บริษัท วิศวพงศกร จำกัด
  12/9 หมู่ 15 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย กรุงเทพมาหานคร
  โทร. 02-9882283-5

 • บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัด
  81/6-9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
  โทร. 034-441874-5 / 094-4162895

 • พี.เจ.ซัพพลาย
  107/156 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมาหานคร
  โทร. 089-0454898

 • เจริญกิจ
  250/1 ถนนแสงชูโต ต.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
  โทร. 034-513045

 • บริษัท กรีนพลาน่า จำกัด
  25/22-23 หมู่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี นนทบุรี
  โทร. 02-9248252-4

 • บริษัท เค.ที. ค้าไม้ จำกัด
  59/5 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี นนทบุรี
  โทร. 02-9789971-2

 • บริษัท ดำรงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  539,541,543 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี
  โทร. 02-5310529 , 5313192

 • บริษัท วิศวพงศกร จำกัด
  12/9 หมู่ 15 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย กรุงเทพมาหานคร
  โทร. 02-9882283-5

 • บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัด
  81/6-9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
  โทร. 034-441874-5 / 094-4162895

 • พี.เจ.ซัพพลาย
  107/156 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมาหานคร
  โทร. 089-0454898

ภาคกลาง
 • ร้าน เลิศสุรชัย
  274/1 หมู่4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
  โทร.  081-9288601

 • บริษัท สยามนำทอง  จำกัด
  201/2 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  085-1439345

 • ร้าน เอ็น.พี.รีไซเคิล อีเล็คทริค
  9/2 หมู่ 3 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  081-9007421

 • สงวนทรัพย์
  629 หมู่3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  035-581440

 • ร้าน นนทกิจชัย
  47 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  โทร.  088-2405981

 • รัตนายนต์โพธิ์ทอง
  154/10-11 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  โทร.  035-640602

 • ทิพวรรณการไฟฟ้า
  121 หมู่ 1 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
  โทร.  081-1912562

 • เขารูปช้างเกษตรยนต์
  21  หมู่ 3  ต.ดงป่าคำ  อ.เมืองพิจิตร  พิจิตร
  โทร. 094-5626153

 • ตากฟ้าการเกษตร
  52  หมู่ 3  ถนนพหลโยธิน  ต.ตากฟ้า  นครสวรรค์
  โทร. 091-7486822

 • ไทยการยนต์
  24-26  ถ.ปรางค์สามยอด  ต.ท่าหิน  ลพบุรี
  โทร. 089-8015534

 • ไทยเจริญ 2
  522/2  หมู่ 8  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
  โทร. 090-5282663

 • ธานีการค้า
  1  หมู่ 19  ต.โกสัมพี  กิ่ง อ.โกสัมพีนคร  กำแพงเพชร
  โทร. 081-4755205

 • นิมิตยนต์การเกษตร
  245/1  หมู่ 1  ต.ลานสัก  อ.ลานสัก  อุทัยธานี
  โทร. 056-537080

 • บริษัท  เจริญพานิช  กรุ๊ป  จำกัด
  148-149  ถ.ศรีสัชนาลัย  ต.เมืองสวรรคโลก  สุโขทัย
  โทร. 055-642445 / 089-6416664

 • บริษัท  เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ  จำกัด
  57  ถ.สิงหวัฒน์  ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  สุโขทัย
  โทร. 056-611549

 • บริษัท  สิงห์ทองวัสดุ  จำกัด
  233  หมู่ 5  ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
  โทร. 081-7368656 / 081-9419168

 • บริษัท  แอ็กกี้โฮม  จำกัด
  637/8  ถ.พหลโยธิน  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  นครสวรรค์
  โทร. 056-217820 / 086-6667997

 • ประเสริฐยนต์อะไหล่
  1 / 63  ถนนศรีมาลา  ต.ในเมือง  พิจิตร
  โทร. 056-611846 / 088-2389688

 • พรชัยวัสดุภัณฑ์
  220  หมู่ 4  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  สระบุรี
  โทร. 036-202151 , 089-8864397

 • ร้าน  ไทยเกษตรยนต์
  132/1  หมู่ 16  ต.ท่าโรง  อ.วิเชียรบุรี  เพชรบูรณ์
  โทร. 056-754083

 • ร้าน  สยามยนต์
  9/1  หมู่ 7  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต.คลองตาล  สุโขทัย
  โทร. 055-681321

 • ร้าน  สัญญา
  2/6  หมู่ 4  ต.เจริญผล  อ.บรรพตพิสัย  นครสวรรค์

 • ร้าน  แสงไพรินทร์
  50  หมู่ 10  ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  สุพรรณบุรี
  โทร. 082-3652480

 • วรกุลยนต์
  10/3  ถ.พระกาฬ  ต.ท่าหิน  อ.เมืองลพบุรี  ลพบุรี
  โทร. 036-425261-2

 • ศรีเจริญพานิช
  37  หมู่ 13  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  พิจิตร
  โทร. 089-7039163

 • ส.ศิริเกษตร
  17/6  หมู่ 4  ต.ท่าหลวง  อ.เมืองพิจิตร  พิจิตร
  โทร. 088-1752561

 • สลกบาตรรวมน๊อต
  1445,222  หมู่ 1  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  กำแพงเพชร
  โทร. 055-771015

 • สหภัณฑ์
  42  หมู่ 4  ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ  กำแพงเพชร
  โทร. 077-361389

 • สุกิมการเกษตร
  535  หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง  ชัยนาท
  โทร. 085-0543755

 • สุโขทัยอะไหล่ 2
  59/1-4  ถ.สิงหวัฒน์  ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  สุโขทัย
  โทร. 055-610248

 • ห้าง  รัตนชัยโลหะกิจ
  213/10-13  ถนนวิเศษชัยชาญ-สุพรรณบุรี  อ่างทอง
  โทร. 042-771444

 • ห้าง ไฮฮวด
  41  ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง  ตลาดหลวง  อ่างทอง
  โทร. 088-2978334

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กำแพงเพชรพีระการยนต์
  419  ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง  อ.เมืองกำแพงเพชร  กำแพงเพชร
  โทร. 055-711677 , 086-4480660

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ญาณิศา (22)
  2/6  หมู่ 4  ต.เจริญผล  อ.บรรพตพิสัย  นครสวรรค์
  โทร. 081-8863024

 • ร้าน  จักรวาล
  231  ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  ลพบุรี
  โทร. 036-411752 / 036-411568

 • ร้าน  สยามยนต์
  50-52  ถนนแดงทองดี  ต.ตะพานหิน  พิจิตร
  โทร. 056-621620

 • กิจรุ่งเรือง
  743  หมู่ 4  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  เพชรบูรณ์
  โทร. 056-761080

 • มติมนต์พาณิชย์
  13/2  ถนนพระยาวิฑูรย์  ต.อุทัยใหม่  อุทัยธานี
  โทร. 056-511812

 • ร้าน  ยุวดีอะไหล่
  168/1  หมู่ 4  ต.โกรกพระ  อ.โกรกพระ  นครสวรรค์
  โทร. 056-291108

 • ส.ศิริยนต์
  4/8  ทางออกตลาดสุวพันธุ์  ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี  ต.ตลาดหลวง  อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง
  โทร.  035-626311

 • ส.สุเทพฮาร์ดแวร์
  116  หมู่ 3  ต.โพธิ์ม่วงพันธ์  อ.สามโก้  จ.อ่างทอง
  โทร.  035-608245

 • อารมณ์พานิช
  260-261  หมู่ 7  ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง
  โทร.  088-2061999

 • ทรายอะไหล่ยนต์
  288  หมู่ 2  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร
  โทร.  056-667288

 • ทวีวัฒนา
  643/1-2  ถ.ศรีพรหมโสภิต  ต.บางพุทรา  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
  โทร.  095-7074263

 • บริษัท ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จำกัด
  628/5  ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง  ต.บางพุทรา  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
  โทร.  036-512009 / 081-7011050

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นครสวรรค์ไทยสมบูรณ์
  385-7  ถ.โกสีย์  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์
  โทร.  056-212129  /  056-222770-1
 • ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
  889 หมู่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร
  โทร. 056-681-446

 • สกุลดีเจริญพานิช
  202/13 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 091-8438812

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมอะโกรกำแพงเพชร
  665/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 055-773212

 • กิติณัฐ โลหะการ
  170/5 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก พิจิตร
  โทร. 081-9532697

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัชรสินฮาร์ดแวร์
  1/12 หมู่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร
  โทร. 090-5641641

 • คูหาวิจิตร
  219 หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 035-508219 / 084-4140420

 • ม.เจริญอะไหล่ยนต์
  212/2 หมู่ 19 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
  โทร. 076-345816

 • ส.พาณิชย์โฮลเซลล์
  82 หมู่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
  โทร. 088-2442440

 • รัตนชัยโลหะกิจ
  213/10-13 ถ.วิเศษชัยชาญ – สุพรรณบุรี อ่างทอง
  โทร. 086-7474255

 • เก่งฮาร์ดแวร์
  99/5 หมู่ 8 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 084-5346369 , 035-430517

 • ร้าน บุญเกษตร
  1/165 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง พิจิตร
  โทร. 056-651281

 • เค.เค พาณิชย์
  119,119/1-2 หมู่ 1 ต.เนินมะกอก พิจิตร
  โทร. 089-5451058

 • ดีเสมอ ค้าเหล็ก
  141 หมู่ 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  โทร. 090-9594639

 • ต.วิสิทธิ์การค้า
  162 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.บ้านโข้ง สุพรรณบุรี
  โทร. 035-432506 / 086-0882060

 • บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด
  103 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
  โทร. 035-525155 / 065-2356265

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยครอป
  57 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง ลพบุรี
  โทร. 081-9477396 / 098-0961400

 • ห้าง ศิริชัยค้าไม้
  543 หมู่ 3 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  โทร. 089-1155699

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมแซกลการ
  615 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
  โทร. 056-794445

 • บริษัท ตากฟ้าคัลเลอร์ จำกัด
  89 หมู่ 1 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
  โทร. 082-3526226

 • เนส มล เจริญอะไหล่
  308 หมู่ 4 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร พิจิตร
  โทร. 095-3961914

 • ร้าน ยิ่งเจริญยนต์การเกษตร
  117/1 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง อุทัยธานี
  โทร. 056-532520 / 081-8874066

 • รังสิตเจริญภัณฑ์
  596 หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง อุทัยธานี
  โทร. 086-2068536

 • บริษัท บุญนำชัย อะโกรเทค จำกัด
  144 หมู่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุก สุพรรณบุรี
  โทร. 086-1234700

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี. ไทโฮมมาร์ท
  16-16/1-3 ถนนแสงมุกดา ต.ชุมแสง นครสวรรค์
  โทร. 081-8887311 / 098-0099678

 • จังเจียบเฮง
  154/1 หมู่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 089-8127035

 • บริษัท สกุลดี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
  211/1 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 091-8438812

 • บริษัท ที ไอ ซี แอล จำกัด
  40/2 หมู่ 6 ต.ขยาย อ.บางปะหัน อยุธยา
  โทร. 081-5768675

 • รุ่งเรืองวัสดุ
  60 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
  โทร. 095-5434493

 • บริษัท เจ้าสัวเกษตร จำกัด
  17/1 หมู่ 10 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี สระบุรี
  โทร. 087-5746666 / 081-9919283

 • จิรพรเกษตรยนต์
  10/14-15 หมู่ 2 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ อยุธยา
  โทร. 035-393281

 • ศ.รัตนชัย
  74/15-17 หมู่ 1 ถนนลพบุรี-วังม่วง ต.ดีลัง ลพบุรี
  โทร. 036-638366-7 / 086 3248145

 • ร้าน จิตรกรภัณฑ์
  12 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ท่าพล เพชรบูรณ์
  โทร. 056-564083-4

 • ร้าน เลิศสุรชัย
  274/1 หมู่4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
  โทร.  081-9288601

 • บริษัท สยามนำทอง  จำกัด
  201/2 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  085-1439345

 • ร้าน เอ็น.พี.รีไซเคิล อีเล็คทริค
  9/2 หมู่ 3 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  081-9007421

 • สงวนทรัพย์
  629 หมู่3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  โทร.  035-581440

 • ร้าน นนทกิจชัย
  47 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  โทร.  088-2405981

 • รัตนายนต์โพธิ์ทอง
  154/10-11 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  โทร.  035-640602

 • ทิพวรรณการไฟฟ้า
  121 หมู่ 1 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
  โทร.  081-1912562

 • ส.ศิริยนต์
  4/8  ทางออกตลาดสุวพันธุ์  ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี  ต.ตลาดหลวง  อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง
  โทร.  035-626311

 • ส.สุเทพฮาร์ดแวร์
  116  หมู่ 3  ต.โพธิ์ม่วงพันธ์  อ.สามโก้  จ.อ่างทอง
  โทร.  035-608245

 • อารมณ์พานิช
  260-261  หมู่ 7  ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง
  โทร.  088-2061999

 • ทรายอะไหล่ยนต์
  288  หมู่ 2  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร
  โทร.  056-667288

 • ทวีวัฒนา
  643/1-2  ถ.ศรีพรหมโสภิต  ต.บางพุทรา  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
  โทร.  095-7074263

 • บริษัท ซีทูล ฮาร์ดแวร์ จำกัด
  628/5  ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง  ต.บางพุทรา  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
  โทร.  036-512009 / 081-7011050

 • เขารูปช้างเกษตรยนต์
  21  หมู่ 3  ต.ดงป่าคำ  อ.เมืองพิจิตร  พิจิตร
  โทร. 094-5626153

 • ตากฟ้าการเกษตร
  52  หมู่ 3  ถนนพหลโยธิน  ต.ตากฟ้า  นครสวรรค์
  โทร. 091-7486822

 • ไทยการยนต์
  24-26  ถ.ปรางค์สามยอด  ต.ท่าหิน  ลพบุรี
  โทร. 089-8015534

 • ไทยเจริญ 2
  522/2  หมู่ 8  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
  โทร. 090-5282663

 • ธานีการค้า
  1  หมู่ 19  ต.โกสัมพี  กิ่ง อ.โกสัมพีนคร  กำแพงเพชร
  โทร. 081-4755205

 • นิมิตยนต์การเกษตร
  245/1  หมู่ 1  ต.ลานสัก  อ.ลานสัก  อุทัยธานี
  โทร. 056-537080

 • บริษัท  เจริญพานิช  กรุ๊ป  จำกัด
  148-149  ถ.ศรีสัชนาลัย  ต.เมืองสวรรคโลก  สุโขทัย
  โทร. 055-642445 / 089-6416664

 • บริษัท  เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ  จำกัด
  57  ถ.สิงหวัฒน์  ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  สุโขทัย
  โทร. 056-611549

 • บริษัท  สิงห์ทองวัสดุ  จำกัด
  233  หมู่ 5  ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
  โทร. 081-7368656 / 081-9419168

 • บริษัท  แอ็กกี้โฮม  จำกัด
  637/8  ถ.พหลโยธิน  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  นครสวรรค์
  โทร. 056-217820 / 086-6667997

 • ประเสริฐยนต์อะไหล่
  1 / 63  ถนนศรีมาลา  ต.ในเมือง  พิจิตร
  โทร. 056-611846 / 088-2389688

 • พรชัยวัสดุภัณฑ์
  220  หมู่ 4  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  สระบุรี
  โทร. 036-202151 , 089-8864397

 • ร้าน  ไทยเกษตรยนต์
  132/1  หมู่ 16  ต.ท่าโรง  อ.วิเชียรบุรี  เพชรบูรณ์
  โทร. 056-754083

 • ร้าน  สยามยนต์
  9/1  หมู่ 7  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต.คลองตาล  สุโขทัย
  โทร. 055-681321

 • ร้าน  สัญญา
  2/6  หมู่ 4  ต.เจริญผล  อ.บรรพตพิสัย  นครสวรรค์

 • ร้าน  แสงไพรินทร์
  50  หมู่ 10  ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  สุพรรณบุรี
  โทร. 082-3652480

 • วรกุลยนต์
  10/3  ถ.พระกาฬ  ต.ท่าหิน  อ.เมืองลพบุรี  ลพบุรี
  โทร. 036-425261-2

 • ศรีเจริญพานิช
  37  หมู่ 13  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  พิจิตร
  โทร. 089-7039163

 • ส.ศิริเกษตร
  17/6  หมู่ 4  ต.ท่าหลวง  อ.เมืองพิจิตร  พิจิตร
  โทร. 088-1752561

 • สลกบาตรรวมน๊อต
  1445,222  หมู่ 1  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  กำแพงเพชร
  โทร. 055-771015

 • สหภัณฑ์
  42  หมู่ 4  ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ  กำแพงเพชร
  โทร. 077-361389

 • สุกิมการเกษตร
  535  หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง  ชัยนาท
  โทร. 085-0543755

 • สุโขทัยอะไหล่ 2
  59/1-4  ถ.สิงหวัฒน์  ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  สุโขทัย
  โทร. 055-610248

 • ห้าง  รัตนชัยโลหะกิจ
  213/10-13  ถนนวิเศษชัยชาญ-สุพรรณบุรี  อ่างทอง
  โทร. 042-771444

 • ห้าง ไฮฮวด
  41  ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง  ตลาดหลวง  อ่างทอง
  โทร. 088-2978334

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กำแพงเพชรพีระการยนต์
  419  ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง  อ.เมืองกำแพงเพชร  กำแพงเพชร
  โทร. 055-711677 , 086-4480660

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ญาณิศา (22)
  2/6  หมู่ 4  ต.เจริญผล  อ.บรรพตพิสัย  นครสวรรค์
  โทร. 081-8863024

 • ร้าน  จักรวาล
  231  ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  ลพบุรี
  โทร. 036-411752 / 036-411568

 • ร้าน  สยามยนต์
  50-52  ถนนแดงทองดี  ต.ตะพานหิน  พิจิตร
  โทร. 056-621620

 • กิจรุ่งเรือง
  743  หมู่ 4  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  เพชรบูรณ์
  โทร. 056-761080

 • มติมนต์พาณิชย์
  13/2  ถนนพระยาวิฑูรย์  ต.อุทัยใหม่  อุทัยธานี
  โทร. 056-511812

 • ร้าน  ยุวดีอะไหล่
  168/1  หมู่ 4  ต.โกรกพระ  อ.โกรกพระ  นครสวรรค์
  โทร. 056-291108

 • ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
  889 หมู่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร
  โทร. 056-681-446

 • สกุลดีเจริญพานิช
  202/13 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 091-8438812

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมอะโกรกำแพงเพชร
  665/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 055-773212

 • กิติณัฐ โลหะการ
  170/5 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก พิจิตร
  โทร. 081-9532697

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัชรสินฮาร์ดแวร์
  1/12 หมู่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร
  โทร. 090-5641641

 • คูหาวิจิตร
  219 หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 035-508219 / 084-4140420

 • ม.เจริญอะไหล่ยนต์
  212/2 หมู่ 19 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
  โทร. 076-345816

 • ส.พาณิชย์โฮลเซลล์
  82 หมู่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
  โทร. 088-2442440

 • รัตนชัยโลหะกิจ
  213/10-13 ถ.วิเศษชัยชาญ – สุพรรณบุรี อ่างทอง
  โทร. 086-7474255

 • เก่งฮาร์ดแวร์
  99/5 หมู่ 8 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 084-5346369 , 035-430517

 • ร้าน บุญเกษตร
  1/165 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง พิจิตร
  โทร. 056-651281

 • เค.เค พาณิชย์
  119,119/1-2 หมู่ 1 ต.เนินมะกอก พิจิตร
  โทร. 089-5451058

 • ดีเสมอ ค้าเหล็ก
  141 หมู่ 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  โทร. 090-9594639

 • ต.วิสิทธิ์การค้า
  162 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.บ้านโข้ง สุพรรณบุรี
  โทร. 035-432506 / 086-0882060

 • บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด
  103 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
  โทร. 035-525155 / 065-2356265

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยครอป
  57 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง ลพบุรี
  โทร. 081-9477396 / 098-0961400

 • ห้าง ศิริชัยค้าไม้
  543 หมู่ 3 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  โทร. 089-1155699

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมแซกลการ
  615 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์
  โทร. 056-794445

 • บริษัท ตากฟ้าคัลเลอร์ จำกัด
  89 หมู่ 1 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า นครสวรรค์
  โทร. 082-3526226

 • เนส มล เจริญอะไหล่
  308 หมู่ 4 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร พิจิตร
  โทร. 095-3961914

 • ร้าน ยิ่งเจริญยนต์การเกษตร
  117/1 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง อุทัยธานี
  โทร. 056-532520 / 081-8874066

 • รังสิตเจริญภัณฑ์
  596 หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง อุทัยธานี
  โทร. 086-2068536

 • บริษัท บุญนำชัย อะโกรเทค จำกัด
  144 หมู่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุก สุพรรณบุรี
  โทร. 086-1234700

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี. ไทโฮมมาร์ท
  16-16/1-3 ถนนแสงมุกดา ต.ชุมแสง นครสวรรค์
  โทร. 081-8887311 / 098-0099678

 • จังเจียบเฮง
  154/1 หมู่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
  โทร. 089-8127035

 • บริษัท สกุลดี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
  211/1 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  โทร. 091-8438812

 • บริษัท ที ไอ ซี แอล จำกัด
  40/2 หมู่ 6 ต.ขยาย อ.บางปะหัน อยุธยา
  โทร. 081-5768675

 • รุ่งเรืองวัสดุ
  60 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
  โทร. 095-5434493

 • บริษัท เจ้าสัวเกษตร จำกัด
  17/1 หมู่ 10 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี สระบุรี
  โทร. 087-5746666 / 081-9919283

 • จิรพรเกษตรยนต์
  10/14-15 หมู่ 2 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ อยุธยา
  โทร. 035-393281

 • ศ.รัตนชัย
  74/15-17 หมู่ 1 ถนนลพบุรี-วังม่วง ต.ดีลัง ลพบุรี
  โทร. 036-638366-7 / 086 3248145

 • ร้าน จิตรกรภัณฑ์
  12 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ท่าพล เพชรบูรณ์
  โทร. 056-564083-4

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นครสวรรค์ไทยสมบูรณ์
  385-7  ถ.โกสีย์  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์
  โทร.  056-212129  /  056-222770-1
ภาคเหนือ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.บุญทศ
  291/2  ถ.พระสังข์  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์
  โทร.  081-8884319

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยนต์สยาม
  8/1-2  ถ.พญาลิไท  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก
  โทร.  055-258330

 • ทีดี วอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
  51 หมู่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร ลำปาง
  โทร. 084-6101486 / 084-8940162

 • ไทยเชียงแสน
  477 หมู่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง เชียงราย
  โทร. 080-4970808

 • บริษัท งี่เส็งจักรกลแพร่ จำกัด
  111/11 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ แพร่
  โทร. 054-511550 , 054-522813

 • บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด
  338 ถ.เชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  โทร. 053-234481-3

 • บริษัท ทูลโปรเฟสชั่น จำกัด
  177/10 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
  โทร. 053-441111 / 091-4785190

 • ร้าน สิงห์อุดม
  387/1 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่
  โทร. 081-3519451

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลู่วาณิชย์เคมีภัณฑ์
  236 หมู่ 4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
  โทร. 064-2574899

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอาคมการค้า
  182 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
  โทร. 087-8205104

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าโมกการประปา
  397/6-7 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
  โทร. 053-353520-1 , 081-4016300

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสหกิจ 2561
  44 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่
  โทร. 093-1401730

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไทยทองดีการเกษตร
  40/2  ถนนเทพาพัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์
  โทร.  086-4487068

 • บริษัท  ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์  จำกัด
  2/80  ถ.พาดวารี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์
  โทร.  099-0024999

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เกษตรยนต์
  139-141 ถนนเกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อุตรดิดถ์
  โทร. 055-411116

 • อุดมกันทามาศ
  205/17 ถนนวังขวา ต.สบตุ๋ย ลำปาง
  โทร. 054-222291 / 081-5309669

 • สอางค์ทิพย์
  48/1 หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ ลำพูน
  โทร. 053-979-683

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์กลการ(1996)
  93/28 หมู่ 18 ซ.สามแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ถ.ประสบสุข เชียงราย
  โทร. 084-2223567

 • บริษัท รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ ( แม่สาย ) จำกัด
  134/10-11 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ เชียงราย
  โทร. 053-646915-6

 • ร้าน ศรีสง่า
  183 หมู่ 4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โทร. 053-840550 , 695307

 • ตะวันพานิช
  5/2 หมู่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
  โทร. 084-866-5255

 • ร้าน ทรัพย์ไพบูลย์
  138/8-10 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง แพร่
  โทร. 081-4720719 , 054-511483

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ศิริพานิช
  183 หมู่ 4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โทร. 053-840550 / 081-1115001

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.บุญทศ
  291/2  ถ.พระสังข์  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์
  โทร.  081-8884319

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยนต์สยาม
  8/1-2  ถ.พญาลิไท  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก
  โทร.  055-258330

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไทยทองดีการเกษตร
  40/2  ถนนเทพาพัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์
  โทร.  086-4487068

 • บริษัท  ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์  จำกัด
  2/80  ถ.พาดวารี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์
  โทร.  099-0024999

 • ทีดี วอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
  51 หมู่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร ลำปาง
  โทร. 084-6101486 / 084-8940162

 • ไทยเชียงแสน
  477 หมู่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง เชียงราย
  โทร. 080-4970808

 • บริษัท งี่เส็งจักรกลแพร่ จำกัด
  111/11 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ แพร่
  โทร. 054-511550 , 054-522813

 • บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด
  338 ถ.เชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  โทร. 053-234481-3

 • บริษัท ทูลโปรเฟสชั่น จำกัด
  177/10 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
  โทร. 053-441111 / 091-4785190

 • ร้าน สิงห์อุดม
  387/1 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่
  โทร. 081-3519451

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลู่วาณิชย์เคมีภัณฑ์
  236 หมู่ 4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
  โทร. 064-2574899

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอาคมการค้า
  182 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
  โทร. 087-8205104

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าโมกการประปา
  397/6-7 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
  โทร. 053-353520-1 , 081-4016300

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสหกิจ 2561
  44 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่
  โทร. 093-1401730

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เกษตรยนต์
  139-141 ถนนเกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อุตรดิดถ์
  โทร. 055-411116

 • อุดมกันทามาศ
  205/17 ถนนวังขวา ต.สบตุ๋ย ลำปาง
  โทร. 054-222291 / 081-5309669

 • สอางค์ทิพย์
  48/1 หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ ลำพูน
  โทร. 053-979-683

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์กลการ(1996)
  93/28 หมู่ 18 ซ.สามแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ถ.ประสบสุข เชียงราย
  โทร. 084-2223567

 • บริษัท รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ ( แม่สาย ) จำกัด
  134/10-11 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ เชียงราย
  โทร. 053-646915-6

 • ร้าน ศรีสง่า
  183 หมู่ 4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โทร. 053-840550 , 695307

 • ตะวันพานิช
  5/2 หมู่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
  โทร. 084-866-5255

 • ร้าน ทรัพย์ไพบูลย์
  138/8-10 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง แพร่
  โทร. 081-4720719 , 054-511483

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ศิริพานิช
  183 หมู่ 4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โทร. 053-840550 / 081-1115001

ภาคตะวันออก
 • ชัยสยาม
  359  หมู่ 6  ถ.มลิวรรณ  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย
  โทร.  042-841975  /  085-0076579

 • ก.อุปกรณ์ (กู๋)
  82/4-5 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี
  โทร. 039-418186-7

 • เจี่ยซ่งเส็งฮาร์ดแวร์
  174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
  โทร. 037-291-454 , 089-2008852

 • บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จำกัด
  111/7 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
  โทร. 038-278791-2

 • บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด
  117 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี
  โทร. 081-9455141

 • บริษัท แต้ย่งสุน จำกัด
  358-361 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
  โทร. 037-281300 / 081-5729029

 • บริษัท ลิ้มเจริญแมชชีนทูล (1991) จำกัด
  133/15-16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา ชลบุรี
  โทร. 038-772162-4 , 323968

 • ร้าน เฮียแกละ
  18/88 หมู่ 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  โทร. 038-844154

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮวดเฮงกลการ สุรินทร์
  144,146,148 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง สุรินทร์
  โทร. 088-7171526
 • ร้าน โจเจริญยนต์
  21/ 31 – 32 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต จันทบุรี
  โทร. 039-322066-7 / 096-5965392

 • แสงทองเคหะภัณฑ์
  336 ถ.สุวรรณศร ข้างธนาคาร ธ.ก.ส. ต.สระแก้ว สระแก้ว
  โทร. 037-241243

 • มนต์ชัยการเกษตร
  2/7 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
  โทร. 081-6548674

 • ธงชัยฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูล
  6/25-26 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ ชลบุรี
  โทร. 038-411836

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศักดิ์ 2018
  905 หมู่ 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
  โทร. 044-561087

 • ก.เจริญภัณฑ์
  29/17 หมู่ 7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
  โทร. 098-7344071

 • บริษัท เจี่ยซ่งเส็งโปร จำกัด
  174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
  โทร. 037-291-454 , 089-2008852

 • ชัยสยาม
  359  หมู่ 6  ถ.มลิวรรณ  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย
  โทร.  042-841975  /  085-0076579

 • ก.อุปกรณ์ (กู๋)
  82/4-5 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี
  โทร. 039-418186-7

 • เจี่ยซ่งเส็งฮาร์ดแวร์
  174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
  โทร. 037-291-454 , 089-2008852

 • บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จำกัด
  111/7 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
  โทร. 038-278791-2

 • บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด
  117 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี
  โทร. 081-9455141

 • บริษัท แต้ย่งสุน จำกัด
  358-361 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
  โทร. 037-281300 / 081-5729029

 • บริษัท ลิ้มเจริญแมชชีนทูล (1991) จำกัด
  133/15-16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา ชลบุรี
  โทร. 038-772162-4 , 323968

 • ร้าน เฮียแกละ
  18/88 หมู่ 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  โทร. 038-844154

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮวดเฮงกลการ สุรินทร์
  144,146,148 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง สุรินทร์
  โทร. 088-7171526

 • ร้าน โจเจริญยนต์
  21/ 31 – 32 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต จันทบุรี
  โทร. 039-322066-7 / 096-5965392

 • แสงทองเคหะภัณฑ์
  336 ถ.สุวรรณศร ข้างธนาคาร ธ.ก.ส. ต.สระแก้ว สระแก้ว
  โทร. 037-241243

 • มนต์ชัยการเกษตร
  2/7 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
  โทร. 081-6548674

 • ธงชัยฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูล
  6/25-26 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ ชลบุรี
  โทร. 038-411836

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศักดิ์ 2018
  905 หมู่ 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์
  โทร. 044-561087

 • ก.เจริญภัณฑ์
  29/17 หมู่ 7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
  โทร. 098-7344071

 • บริษัท เจี่ยซ่งเส็งโปร จำกัด
  174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
  โทร. 037-291-454 , 089-2008852

ภาคอีสาน
 • บริษัท  กิมเซ้งฮาร์ดแวร์  จำกัด
  568/3  หมู่11  ซ.บ้านหนองนาเกลือ  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี
  โทร. 042-211378  /  099-8817147

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถาวรประปาอุดร (1988)
  62/2  ถนนทหาร  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
  โทร. 042-212055  /  042-246638

 • ชาญพัฒนา
  352/1 หมู่ 3 ถ.ด่านซ้าย-โคกงาม ต.ด่านซ้าย เลย
  โทร. 042-891292

 • ตั้งสุวรรณค้าวัสดุ
  34 หมู่ 1 ถ.หัวถนน-โนนสุวรรณ ต.โกรกแก้ว บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ
  โทร. 044-607098-9

 • ไทโฮม
  207 หมู่ 2 บ้านโนนฆ้อง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
  โทร. 081-2640257

 • ธนกฤตการเกษตร
  692/1 หมู่ 4 ถ.นาแก-หนองญาติ ต.นาแก นครพนม
  โทร. 042-192341 , 096-3266539

 • บุญชวนมินิมาร์ท
  162 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส สกลนคร
  โทร. 042-791022 , 081-2609408

 • พ.รุ่งเรือง
  49/1 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย บุรีรัมย์
  โทร. 081-7254051

 • มี เซ็นเตอร์ ฮาร์ดแวร์
  130/3 ม.1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
  โทร. 044-283564 / 080-0654472

 • โยคีพาณิชย์
  252/2 หมู่ 4 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ หนองคาย
  โทร. 042-431143

 • ร้าน เกียรติชัยการเกษตร
  811 หมู่ 7 ถนนชัยอาญา ต.กำแพง ศรีสะเกษ
  โทร. 045-691243

 • ร้าน คูณทวีเกษตรยนต์
  405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร
  โทร. 081-7172789

 • ร้าน ชัยทวี
  31-31/1 หมู่ 6 ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธ อุดรธานี
  โทร. 042-271204

 • ร้าน มนต์ชัยอะไหล่ยนต์
  393/3 ถนนมะลิวัลย์ ต.วังสะพุง เลย
  โทร. 042-841015-6

 • ร้าน สหกิจอะไหล่
  84/16-17 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ
  โทร. 084-7068434

 • ร้าน สหพลมอเตอร์ (ช่างยาว)
  308 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  โทร. 081-7097212

 • รุ่งกิจการไฟฟ้า (ระบบน้ำเกษตร)
  172/4 ถนนเลย – นาด้วง ต.กุดป่อง เลย
  โทร. 063-3331285

 • โรงกลึงพัฒนาการช่าง
  1772/23-24 หมู่ 14 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม สกลนคร
  โทร. 086-4550448

 • สมใจนึก
  137/10 หมู่ 1 ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว นครราชสีมา
  โทร. 086-8681566 , 085-4118794

 • สมนึกการไฟฟ้า
  286 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
  โทร. 080-4771319

 • ห้าง ทรายทอง
  50-52 หน้าตลาดสด อ.พังโคน สกลนคร
  โทร. 042-771444

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง 1992
  1168/1 หมู่ 3 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมือง หนองคาย
  โทร. 088-7313717 , 085-0137475

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทวีเกษตรยนต์
  405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร
  โทร. 081-7172789

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเฮงลำปลายมาศ
  595/4 หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
  โทร. 044-661371 / 081-7253404

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเส็งมอเตอร์
  251,253 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง บุรีรัมย์
  โทร. 044-631148

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซีเมนต์ไทย
  292 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  โทร. 045-208500 , 045-265657-61

 • อึ้งกิมเซ้ง
  58-60-62 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม
  โทร. 042-511522

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หมงฮวดโฮมมาร์ท
  298  หมู่ 3  ถ.เจริญยงค์  ต.บ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ.นครพนม
  โทร. 042-591099

 • เอราวัณโปร (เอราวัณเฟอร์นิเจอร์)
  335 หมู่ 3 ถ.เลย-อุดร ต.ผาอินทร์แปลง เลย
  โทร. 089-7100948

 • ร้านพร
  102-105 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  โทร. 045-451901

 • เชิดชัยพานิช
  97-99 หมู่ 6 ถนนนิกรกิจ ต.ประโคนชัย บุรีรัมย์
  โทร. 086-3131108 , 091-8313935

 • บริษัท ตั้งแซเยี้ยง จำกัด
  115 หมู่ 5 หมู่บ้านราษฎร์พัฒนา ต.น้ำอ้อม ศรีสะเกษ
  โทร. 045-826289 , 086-4608031

 • รวมมิตรเกษตรยนต์
  442/4 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
  โทร. 042-223776

 • ร้าน ตั้งง่วนหมงเก้าพัฒนา
  711/3-5 หมู่ 7 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง หนองคาย
  โทร. 042-413669

 • บริษัท ริริน จำกัด
  150 หมู่ 12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม สกลนคร
  โทร. 042-746200 , 088-5577754

 • ร้าน ชุนเซ้งพาณิชย์
  802 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย
  โทร. 042-471176-7

 • บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  159 หมู่ 2 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
  โทร. 085-9265526

 • ร้าน ไพบูลย์พานิช
  64 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
  โทร. 089-2745225

 • บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด
  111/1 หมู่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ ขอนแก่น
  โทร. 043-312114

 • บริษัท รัตนวัฒนาพานิช จำกัด
  33 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
  โทร. 095-6588396

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนศักดิ์ (จัตุรัส 1992)
  349-350 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก ชัยภูมิ
  โทร. 044-851150 , 851276

 • โตการเกษตร
  718/12 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
  โทร. 081-7906762

 • วิทยาวัสดุ
  276 หมู่ 19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  โทร. 081-8763947 / 089-6251791

 • ส.กันทรลักษ์โฮมมาร์ท
  268 หมู่ 14 ถ.กันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ต.หนองหญ้าลาด ศรีสะเกษ
  โทร. 045-635579 / 081-9767277

 • บริษัท ราชา เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
  42 หมู่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือ มหาสารคาม
  โทร. 091-0377053

 • บริษัท กลั่นสุวรรณ อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
  92 หมู่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
  โทร. 063-1867455

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชวน การเกษตร 2014
  162 หมู่ 4 ถนนโพธิ์ศรี ต.วานรนิวาส สกลนคร
  โทร. 042-791022 , 081-2609408

 • ร้าน พี.เอส.วาย การเกษตร
  2-4 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ ขอนแก่น
  โทร. 043-311159 / 311428

 • ลีชุนเซ้ง อุปกรณ์
  445-447 หมู่ 2 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ ขอนแก่น
  โทร. 088-5720431

 • อ.สหะกิจ
  168 หมู่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ นครราชสีมา
  โทร. 081-2658554

 • บริษัท พันธ์ทวี สยาม จำกัด
  150 หมู่ 12 หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน ต.พอกน้อย สกลนคร
  โทร. 083-0734003

 • บริษัท ชัยเจริญ กุดชุม จำกัด
  327/1 หมู่ 8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร
  โทร. 089-8612338

 • บริษัท ไอคอนโฮม 2019 จำกัด
  115 หมู่ 2 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร
  โทร. 063-4128250 / 080-4091118

 • ออโต้บัส
  500/10 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง ขอนแก่น
  โทร. 082-1009544

 • บริษัท  กิมเซ้งฮาร์ดแวร์  จำกัด
  568/3  หมู่11  ซ.บ้านหนองนาเกลือ  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี
  โทร. 042-211378  /  099-8817147

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถาวรประปาอุดร (1988)
  62/2  ถนนทหาร  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
  โทร. 042-212055  /  042-246638

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หมงฮวดโฮมมาร์ท
  298  หมู่ 3  ถ.เจริญยงค์  ต.บ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ.นครพนม
  โทร. 042-591099

 • ชาญพัฒนา
  352/1 หมู่ 3 ถ.ด่านซ้าย-โคกงาม ต.ด่านซ้าย เลย
  โทร. 042-891292

 • ตั้งสุวรรณค้าวัสดุ
  34 หมู่ 1 ถ.หัวถนน-โนนสุวรรณ ต.โกรกแก้ว บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ
  โทร. 044-607098-9

 • ไทโฮม
  207 หมู่ 2 บ้านโนนฆ้อง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
  โทร. 081-2640257

 • ธนกฤตการเกษตร
  692/1 หมู่ 4 ถ.นาแก-หนองญาติ ต.นาแก นครพนม
  โทร. 042-192341 , 096-3266539

 • บุญชวนมินิมาร์ท
  162 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส สกลนคร
  โทร. 042-791022 , 081-2609408

 • พ.รุ่งเรือง
  49/1 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย บุรีรัมย์
  โทร. 081-7254051

 • มี เซ็นเตอร์ ฮาร์ดแวร์
  130/3 ม.1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
  โทร. 044-283564 / 080-0654472

 • โยคีพาณิชย์
  252/2 หมู่ 4 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ หนองคาย
  โทร. 042-431143

 • ร้าน เกียรติชัยการเกษตร
  811 หมู่ 7 ถนนชัยอาญา ต.กำแพง ศรีสะเกษ
  โทร. 045-691243

 • ร้าน คูณทวีเกษตรยนต์
  405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร
  โทร. 081-7172789

 • ร้าน ชัยทวี
  31-31/1 หมู่ 6 ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธ อุดรธานี
  โทร. 042-271204

 • ร้าน มนต์ชัยอะไหล่ยนต์
  393/3 ถนนมะลิวัลย์ ต.วังสะพุง เลย
  โทร. 042-841015-6

 • ร้าน สหกิจอะไหล่
  84/16-17 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ
  โทร. 084-7068434

 • ร้าน สหพลมอเตอร์ (ช่างยาว)
  308 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  โทร. 081-7097212

 • รุ่งกิจการไฟฟ้า (ระบบน้ำเกษตร)
  172/4 ถนนเลย – นาด้วง ต.กุดป่อง เลย
  โทร. 063-3331285

 • โรงกลึงพัฒนาการช่าง
  1772/23-24 หมู่ 14 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม สกลนคร
  โทร. 086-4550448

 • สมใจนึก
  137/10 หมู่ 1 ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว นครราชสีมา
  โทร. 086-8681566 , 085-4118794

 • สมนึกการไฟฟ้า
  286 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
  โทร. 080-4771319

 • ห้าง ทรายทอง
  50-52 หน้าตลาดสด อ.พังโคน สกลนคร
  โทร. 042-771444

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง 1992
  1168/1 หมู่ 3 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมือง หนองคาย
  โทร. 088-7313717 , 085-0137475

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทวีเกษตรยนต์
  405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร
  โทร. 081-7172789

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเฮงลำปลายมาศ
  595/4 หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
  โทร. 044-661371 / 081-7253404

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเส็งมอเตอร์
  251,253 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง บุรีรัมย์
  โทร. 044-631148

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซีเมนต์ไทย
  292 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  โทร. 045-208500 , 045-265657-61

 • อึ้งกิมเซ้ง
  58-60-62 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม
  โทร. 042-511522

 • เอราวัณโปร (เอราวัณเฟอร์นิเจอร์)
  335 หมู่ 3 ถ.เลย-อุดร ต.ผาอินทร์แปลง เลย
  โทร. 089-7100948

 • ร้านพร
  102-105 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  โทร. 045-451901

 • เชิดชัยพานิช
  97-99 หมู่ 6 ถนนนิกรกิจ ต.ประโคนชัย บุรีรัมย์
  โทร. 086-3131108 , 091-8313935

 • บริษัท ตั้งแซเยี้ยง จำกัด
  115 หมู่ 5 หมู่บ้านราษฎร์พัฒนา ต.น้ำอ้อม ศรีสะเกษ
  โทร. 045-826289 , 086-4608031

 • รวมมิตรเกษตรยนต์
  442/4 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี
  โทร. 042-223776

 • ร้าน ตั้งง่วนหมงเก้าพัฒนา
  711/3-5 หมู่ 7 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง หนองคาย
  โทร. 042-413669

 • บริษัท ริริน จำกัด
  150 หมู่ 12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม สกลนคร
  โทร. 042-746200 , 088-5577754

 • ร้าน ชุนเซ้งพาณิชย์
  802 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย
  โทร. 042-471176-7

 • บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  159 หมู่ 2 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
  โทร. 085-9265526

 • ร้าน ไพบูลย์พานิช
  64 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
  โทร. 089-2745225

 • บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด
  111/1 หมู่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ ขอนแก่น
  โทร. 043-312114

 • บริษัท รัตนวัฒนาพานิช จำกัด
  33 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
  โทร. 095-6588396

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนศักดิ์ (จัตุรัส 1992)
  349-350 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก ชัยภูมิ
  โทร. 044-851150 , 851276

 • โตการเกษตร
  718/12 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
  โทร. 081-7906762

 • วิทยาวัสดุ
  276 หมู่ 19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
  โทร. 081-8763947 / 089-6251791

 • ส.กันทรลักษ์โฮมมาร์ท
  268 หมู่ 14 ถ.กันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ต.หนองหญ้าลาด ศรีสะเกษ
  โทร. 045-635579 / 081-9767277

 • บริษัท ราชา เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
  42 หมู่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือ มหาสารคาม
  โทร. 091-0377053

 • บริษัท กลั่นสุวรรณ อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
  92 หมู่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
  โทร. 063-1867455

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชวน การเกษตร 2014
  162 หมู่ 4 ถนนโพธิ์ศรี ต.วานรนิวาส สกลนคร
  โทร. 042-791022 , 081-2609408

 • ร้าน พี.เอส.วาย การเกษตร
  2-4 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ ขอนแก่น
  โทร. 043-311159 / 311428

 • ลีชุนเซ้ง อุปกรณ์
  445-447 หมู่ 2 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ ขอนแก่น
  โทร. 088-5720431

 • อ.สหะกิจ
  168 หมู่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ นครราชสีมา
  โทร. 081-2658554

 • บริษัท พันธ์ทวี สยาม จำกัด
  150 หมู่ 12 หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน ต.พอกน้อย สกลนคร
  โทร. 083-0734003

 • บริษัท ชัยเจริญ กุดชุม จำกัด
  327/1 หมู่ 8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร
  โทร. 089-8612338

 • บริษัท ไอคอนโฮม 2019 จำกัด
  115 หมู่ 2 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร
  โทร. 063-4128250 / 080-4091118

 • ออโต้บัส
  500/10 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง ขอนแก่น
  โทร. 082-1009544

ภาคตะวันตก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไท-ซัน  (1988)
  8/4  ถนนชิดลม  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก
  โทร.  055-531143

 • ทวีเกษตร 3
  820/80-82 หมู่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง กาญจนบุรี
  โทร. 081-8998022

 • บริษัท พี.บี.แอนด์ วิว จำกัด
  38/4 ถนนบ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง ราชบุรี
  โทร. 081-8570253

 • เมฆวิไล 2
  138-140 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง ตาก
  โทร. 055-511642

 • ร้าน มิตรแม่สอด
  49/4 ถนนชิดลม ต.แม่สอด ตาก
  โทร. 055-532349

 • ลิ้มกิมเส็ง
  119 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 032-692222 , 691033

 • เอกพรรณการเกษตร
  190 หมู่ 7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
  โทร. 081-302-0811

 • ท๊อปเครื่องกลการเกษตร
  351 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี
  โทร. 087-1951047

 • บริษัท ท. วัฒนาสุข จำกัด
  1007 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
  โทร. 034-611295

 • บริษัท คลองถม 4 กาญจนบุรี จำกัด
  320/10 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม กาญจนบุรี
  โทร. 081-9444685

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วาณิชธนสาสน์
  39/8 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 032-671424 / 081-8242605

 • บริษัท เอส.เค. หัวหิน จำกัด
  531 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 088-6661243

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไท-ซัน  (1988)
  8/4  ถนนชิดลม  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก
  โทร.  055-531143
 • ทวีเกษตร 3
  820/80-82 หมู่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง กาญจนบุรี
  โทร. 081-8998022

 • บริษัท พี.บี.แอนด์ วิว จำกัด
  38/4 ถนนบ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง ราชบุรี
  โทร. 081-8570253

 • เมฆวิไล 2
  138-140 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง ตาก
  โทร. 055-511642

 • ร้าน มิตรแม่สอด
  49/4 ถนนชิดลม ต.แม่สอด ตาก
  โทร. 055-532349

 • ลิ้มกิมเส็ง
  119 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 032-692222 , 691033

 • เอกพรรณการเกษตร
  190 หมู่ 7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
  โทร. 081-302-0811

 • ท๊อปเครื่องกลการเกษตร
  351 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี
  โทร. 087-1951047

 • บริษัท ท. วัฒนาสุข จำกัด
  1007 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
  โทร. 034-611295

 • บริษัท คลองถม 4 กาญจนบุรี จำกัด
  320/10 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม กาญจนบุรี
  โทร. 081-9444685

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วาณิชธนสาสน์
  39/8 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 032-671424 / 081-8242605

 • บริษัท เอส.เค. หัวหิน จำกัด
  531 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 088-6661243

ภาคใต้
 • ร้าน  พัฒนกิจ
  326,328  ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์  อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง
  โทร. 077-811284

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยินดีวัฒนา
  500  ถนนกาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
  โทร. 074-446101-2

 • ร้าน  ดวงใจเกษตรภัณฑ์
  155/3  หมู่ 4  ต.ท่าโรงช้าง  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-357219

 • ร้าน  บางใหญ่เกษตรภัณฑ์
  100/27-28  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-218909

 • กระบี่การไฟฟ้าและประปา
  50/37-38 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ กระบี่
  โทร. 075-663495 , 081-7876276

 • เฉลิมกิจการไฟฟ้า
  478 หมู่ 3 สถานีคลองจันดี ต.จันดี นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-364027

 • ตุงเซิน
  40-42 ถนนหลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-249260

 • ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์
  126 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง ตรัง
  โทร. 075-222816-7

 • บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด
  9/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร
  โทร. 082-2996642

 • บริษัท พัชรพันธุ์ศักดิ์ จำกัด
  249/5 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร
  โทร. 077-582483

 • บริษัท เอสคอร์ จำกัด
  126/22 หมู่ 5 ถ.ควนดินแดง ต.รัษฎา ภูเก็ต
  โทร. 076-528612

 • เปรมมณีไฟฟ้า
  728/3 หมู่ 1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-336387

 • พลอยเกษตรภัณฑ์
  296/1 หมู่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี
  โทร. 088-3803400

 • พิทยาภัณฑ์
  132/7 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะฝั่งซ้าย ชุมพร
  โทร. 077-599362

 • ภูฤทธิ์เกษตรภัณฑ์
  2/1 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-397122 / 089-2922732

 • รวมภัณฑ์ บ้านนาเดิม
  46/4 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
  โทร. 086-3855797

 • ร้าน บ้านในเกษตรภัณฑ์
  85/1 หมู่ 5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-259188 , 081-1244788

 • ร้าน พี.เจ.ออโต้ซัพพลาย
  27/196 หมู่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง ระนอง
  โทร. 077-821889

 • ร้าน ศรายุทธเครื่องตัดหญ้า
  235/2 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช
  โทร. 081-9583762

 • ร้าน ศิริภัณฑ์กลการ
  136 หมู่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
  โทร. 095-4192742 / 075-536086

 • ร้าน สมหมาย พี วี ซี
  151 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร ชุมพร
  โทร. 077-502265 / 094-3166118

 • ร้าน สามพี่น้องการเกษตร
  189/5 หมู่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
  โทร. 086-6861729

 • ร้าน สินเจริญยิ่ง
  86/12 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา สงขลา
  โทร. 081-8973618

 • เลี่ยงฮวดจั่น หรือ สมนึกกลการ
  151/136 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-318111-2

 • ส.การช่าง
  116/19 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-321754 / 094-2659442

 • สหภัณฑ์ 2
  299/1 หมู่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด พัทลุง
  โทร. 062-0818222

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิกรจักรกล
  85/5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์รานี
  โทร. 077 -273716

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร
  4-6 ถนนพุทธภูมิวิถี ต.สะเตง ยะลา
  โทร. 073-212515

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงการช่าง
  333/27 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา
  โทร. 074-244161

 • ร้าน  เพชรศรี
  313/1  หมู่ 5  ต.นาโพธิ์  อ.สวี จ.ชุมพร
  โทร. 081-8957465

 • ลุงน้ำ  การเกษตร
  58  หมู่ 5  ต.วังไผ่  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร
  โทร. 099-8263797

 • บริษัท  นำรุ่งทูล  จำกัด
  458-464  ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา
  โทร. 073-221666

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยะลาย่งฮวด
  14/4  หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าสาป  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา
  โทร. 073-253600-4  /  073-253605-8

 • สินสยาม
  50 – 52  ถนนยะรัง  ต.อาเนาะรู  อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี
  โทร. 073-348896

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธรโปรดักส์
  33/1 หมู่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร
  โทร. 077-502904 , 077-503232

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพันธ์อะไหล่
  93 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า พังงา
  โทร. 076-421218

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัย โปร เทคนิค
  71 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
  โทร. 076-319561 / 093-7541010

 • แหลมทองอะไหล่ยนต์
  230 หมู่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล สตูล
  โทร. 081-8965860

 • อินเตอร์เทรดดิ้ง
  40 ถนนเปรมจิตสุรภัณฑ์ ต.สะเตง ยะลา
  โทร. 089-6029803

 • อึ่งน่ำเส็ง
  200/1 หมู่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-334331-2

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ แมคคานิค ซัพพลาย
  66/24 หมู่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-310517 , 085-9018595

 • บริษัท พรีคลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  228/32 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ ชุมพร
  โทร. 074-353560

 • ช.สตาร์
  14 ถนนจันทร์นิเวศน์ 2 ต.หาดใหญ่ ชุมพร
  โทร. 074-421313

 • ร้าน ยุ้งเฮาเทรดดิ้ง
  122 หมู่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่
  โทร. 075-650617-20 , 081-5373780

 • ทวีกิจ
  9/1 ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่ ภูเก็ต
  โทร. 076-222594 บ้าน 219072

 • วุฒิกลการ
  1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
  โทร. 081-6930284 / 077-312857

 • ญาณธนซัพพลาย
  81/7 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี
  โทร. 073-337828

 • เอกการเกษตร
  218/4 หมู่ 10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน พัทลุง
  โทร. 074-341754

 • ฮั่นติ้วหย่วน
  21 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ ระนอง
  โทร. 077-872050

 • ร้าน ป่าตองสารพัดช่าง
  190/7 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง ภูเก็ต
  โทร. 076-345816

 • ร้าน นาทวีการเกษตร
  92-94 หมู่ 1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี สงขลา
  โทร. 074-371337

 • บริษัท โอเคซัพพลาย หาดใหญ่ จำกัด
  88/1 หมู่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา
  โทร. 086-4700534

 • บริษัท ภูเก็ตบาดาล จำกัด
  131/126 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
  โทร. 088-7313717

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล
  33/15 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-289022-3 , 081-5697021

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท
  153/20 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค นราธิวาส
  โทร. 089-985-4391

 • บริษัท ตุงเซิ่นการเกษตร นาสาร จำกัด
  40 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-249-260

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.นรากลการ
  183 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส
  โทร. 073-511549

 • ร้าน กาญจนภัณฑ์
  88 หมู่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-244489

 • ร้าน  พัฒนกิจ
  326,328  ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์  อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง
  โทร. 077-811284
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยินดีวัฒนา
  500  ถนนกาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
  โทร. 074-446101-2

 • ร้าน  ดวงใจเกษตรภัณฑ์
  155/3  หมู่ 4  ต.ท่าโรงช้าง  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-357219

 • ร้าน  บางใหญ่เกษตรภัณฑ์
  100/27-28  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-218909

 • ร้าน  เพชรศรี
  313/1  หมู่ 5  ต.นาโพธิ์  อ.สวี จ.ชุมพร
  โทร. 081-8957465

 • ลุงน้ำ  การเกษตร
  58  หมู่ 5  ต.วังไผ่  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร
  โทร. 099-8263797

 • บริษัท  นำรุ่งทูล  จำกัด
  458-464  ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา
  โทร. 073-221666

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ยะลาย่งฮวด
  14/4  หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าสาป  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา
  โทร. 073-253600-4  /  073-253605-8

 • สินสยาม
  50 – 52  ถนนยะรัง  ต.อาเนาะรู  อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี
  โทร. 073-348896

 • กระบี่การไฟฟ้าและประปา
  50/37-38 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ กระบี่
  โทร. 075-663495 , 081-7876276

 • เฉลิมกิจการไฟฟ้า
  478 หมู่ 3 สถานีคลองจันดี ต.จันดี นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-364027

 • ตุงเซิน
  40-42 ถนนหลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-249260

 • ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์
  126 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง ตรัง
  โทร. 075-222816-7

 • บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด
  9/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร
  โทร. 082-2996642

 • บริษัท พัชรพันธุ์ศักดิ์ จำกัด
  249/5 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร
  โทร. 077-582483

 • บริษัท เอสคอร์ จำกัด
  126/22 หมู่ 5 ถ.ควนดินแดง ต.รัษฎา ภูเก็ต
  โทร. 076-528612

 • เปรมมณีไฟฟ้า
  728/3 หมู่ 1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-336387

 • พลอยเกษตรภัณฑ์
  296/1 หมู่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี
  โทร. 088-3803400

 • พิทยาภัณฑ์
  132/7 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะฝั่งซ้าย ชุมพร
  โทร. 077-599362

 • ภูฤทธิ์เกษตรภัณฑ์
  2/1 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-397122 / 089-2922732

 • รวมภัณฑ์ บ้านนาเดิม
  46/4 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
  โทร. 086-3855797

 • ร้าน บ้านในเกษตรภัณฑ์
  85/1 หมู่ 5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-259188 , 081-1244788

 • ร้าน พี.เจ.ออโต้ซัพพลาย
  27/196 หมู่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง ระนอง
  โทร. 077-821889

 • ร้าน ศรายุทธเครื่องตัดหญ้า
  235/2 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช
  โทร. 081-9583762

 • ร้าน ศิริภัณฑ์กลการ
  136 หมู่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
  โทร. 095-4192742 / 075-536086

 • ร้าน สมหมาย พี วี ซี
  151 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร ชุมพร
  โทร. 077-502265 / 094-3166118

 • ร้าน สามพี่น้องการเกษตร
  189/5 หมู่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
  โทร. 086-6861729

 • ร้าน สินเจริญยิ่ง
  86/12 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา สงขลา
  โทร. 081-8973618

 • เลี่ยงฮวดจั่น หรือ สมนึกกลการ
  151/136 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-318111-2

 • ส.การช่าง
  116/19 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-321754 / 094-2659442

 • สหภัณฑ์ 2
  299/1 หมู่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด พัทลุง
  โทร. 062-0818222

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิกรจักรกล
  85/5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์รานี
  โทร. 077 -273716

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร
  4-6 ถนนพุทธภูมิวิถี ต.สะเตง ยะลา
  โทร. 073-212515

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงการช่าง
  333/27 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา
  โทร. 074-244161

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธรโปรดักส์
  33/1 หมู่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร
  โทร. 077-502904 , 077-503232

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพันธ์อะไหล่
  93 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า พังงา
  โทร. 076-421218

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัย โปร เทคนิค
  71 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
  โทร. 076-319561 / 093-7541010

 • แหลมทองอะไหล่ยนต์
  230 หมู่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล สตูล
  โทร. 081-8965860

 • อินเตอร์เทรดดิ้ง
  40 ถนนเปรมจิตสุรภัณฑ์ ต.สะเตง ยะลา
  โทร. 089-6029803

 • อึ่งน่ำเส็ง
  200/1 หมู่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-334331-2

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ แมคคานิค ซัพพลาย
  66/24 หมู่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-310517 , 085-9018595

 • บริษัท พรีคลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  228/32 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ ชุมพร
  โทร. 074-353560

 • ช.สตาร์
  14 ถนนจันทร์นิเวศน์ 2 ต.หาดใหญ่ ชุมพร
  โทร. 074-421313

 • ร้าน ยุ้งเฮาเทรดดิ้ง
  122 หมู่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่
  โทร. 075-650617-20 , 081-5373780

 • ทวีกิจ
  9/1 ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่ ภูเก็ต
  โทร. 076-222594 บ้าน 219072

 • วุฒิกลการ
  1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
  โทร. 081-6930284 / 077-312857

 • ญาณธนซัพพลาย
  81/7 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี
  โทร. 073-337828

 • เอกการเกษตร
  218/4 หมู่ 10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน พัทลุง
  โทร. 074-341754

 • ฮั่นติ้วหย่วน
  21 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ ระนอง
  โทร. 077-872050

 • ร้าน ป่าตองสารพัดช่าง
  190/7 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง ภูเก็ต
  โทร. 076-345816

 • ร้าน นาทวีการเกษตร
  92-94 หมู่ 1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี สงขลา
  โทร. 074-371337

 • บริษัท โอเคซัพพลาย หาดใหญ่ จำกัด
  88/1 หมู่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา
  โทร. 086-4700534

 • บริษัท ภูเก็ตบาดาล จำกัด
  131/126 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
  โทร. 088-7313717

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล
  33/15 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-289022-3 , 081-5697021

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท
  153/20 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค นราธิวาส
  โทร. 089-985-4391

 • บริษัท ตุงเซิ่นการเกษตร นาสาร จำกัด
  40 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-249-260

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.นรากลการ
  183 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส
  โทร. 073-511549

 • ร้าน กาญจนภัณฑ์
  88 หมู่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-244489